Εξοπλισμός

 • project

  Μηχανή εξώθησης 5.000 τόνων

 • project

  Γήρανση Θεραπεία

 • project

  Εργαστήριο χύτευσης

 • project

  Εργαστήριο εξώθησης

 • project

  Πλήρως Αυτόματη Στερεοσκοπική Αποθήκη Μούχλας Αποθήκη

 • project

  Εργαστήριο μούχλας

 • project

  Γραμμική μηχανή κοπής αριθμητικού ελέγχου

 • project

  US Glencoe μηχανή διπλής μεταφοράς

 • project

  Κάθετες γραμμές παραγωγής ηλεκτροφόρησης οξείδωσης πλήρους αυτοματισμού

 • project

  Αυτόματες κάθετες αποθήκες για τελικά προϊόντα

 • project

  Πλήρεις αυτόματες γραμμές μεταφοράς

 • project

  Ομογενοποιητική σόμπα

 • project

  Χώρος φόρτωσης φυσικού κέντρου διανομής

 • project

  Εργαστήριο συσκευασίας

 • project

  Κέντρο φυσικής διανομής

 • project

  Γραμμή παραγωγής για θερμομονωτικά προφίλ

 • project

  Μηχανή αμμοβολής

 • project

  Εργαστήριο επεξεργασίας λυμάτων

 • project

  Γραμμικό κέντρο αυτόματης αυτόματης οξείδωσης

 • project

  Αυτόματη διαχείριση αποθηκών

 • project

  Κατακόρυφη ψεκαστική γραμμή παραγωγής κόκκων ξύλου διπλής χρήσης

 • project

  Κάθετη Αποθήκη

 • project

  Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων

 • project

  Εργαστήριο χύτευσης